Bưu chính, chuyển phát nhanh VTSPOST 247. Chuyển phát nhanh thư từ, hàng hoá TRONG NƯỚC và QUỐC TẾ. Nhanh chóng, an toàn, chuyên nghiệp và chính xác.